Næringsliv og industri


IMES har utørt store installasjoner innen fiskeindustri og andre industrirelaterte næringer og idrettsarenaer. Vi utfører prosjektering og nyinstallasjoner samt rehabiliteringer av eksister-ende anlegg.

Bedrifter kan få vedlikeholdsavtale for sine anlegg. Med slik avtaler prioriterer vi deres bedrift slik at man får så hurtig service som over hode mulig.tromsö