263246156 1510088732701582 1778360309068264961 N
263246156 1510088732701582 1778360309068264961 N

Tjenester

Maritim elektronikk

IMES utfører salg, montering, idriftsettelser og opplæring, samt service, vedlikehold og rehabilitering på de fleste anerkjente fabrikater og typer av maritim elektronikk.

Om Maritim elektronikk

Maritime elektro

Totalleverandør av elektrotekniske tjenester. Vi tilbyr komplette installasjoner, reparasjoner, service/vedlikehold og systemleveranser.

Om Maritime elektro

Automasjon

Vi har lang erfaring med kundetilpassede løsninger innen flere forskjellige segmenter av auto-masjon om bord på fartøy og industri.

Om Automasjon

Næringsliv og industri

IMES har utørt store installasjoner innen fiskeindustri og andre industrirelaterte næringer og idrettsarenaer.

Om Næringsliv og industri

Bolig

IMES AS prosjekterer, installerer og dokumenterer alt innen elektro for bolig og fritidsbolig.

Om Bolig

Engineering

IMES utarbeider i samarbeid med og for rederier og skipskonsulenter bygge spesifikasjoner av marine elektrotekniske og skipselektroniske løsninger.

Om Engineering

Kai og flytbrygge

Imes AS har egen kai på 103m og 8m dybde. Kaien er egnet for alt av servicearbeider og til lasting/lossing av større gods. Vi har vann til fartøyene og landstrøm til de fleste fartøyer.

Om Kai og flytbrygge