IMES utfører salg, montering, idriftsettelser og opplæring, samt service, vedlikehold og rehabilitering på de fleste anerkjente fabrikater og typer av maritim elektronikk. Våre teknikere har kontinuerlig kursing og etterutdanning i takt med den teknologiske utvikling innen områdene navigasjon, fiskeleiting, kommunikasjon, sikkerhet og undeholdning.

 • NAVIGASJON: Radar, GPS, Kartplotter, GPS-kompass, Gyro Autopilot, AIS   
                                                                                                 
 • FISKELEITING: Ekkolodd, Sonar, Fangstkontroll, Strømlogg, Svingere         
                                 
 • KOMMUNIKASJON: VHF/UHF, MF/HF, Navtex, Satelittkom., Datanettverk, Mobiltlf., Antenner
                        
 •  SIKKERHET: Nødpeileutstyr/Nødkom., Ombordkommunikasjon, Brovaktalarm, EPIRP, SART, ITV, IR-Kamera                                                                                                                                                                                 
 • UNDEHOLDNING: Satellitt/Bredbånd, TV/FM-antenner, Fellesantenneanlegg, Datamaskiner, Utstyr R/TV