Om oss

IMES AS er en registrert elektroentreprenør etablert 1981, lokalisert i Tromsø, ved eget kaianlegg (ISPS) med nytt og moderne service/adm. bygg sentralt i Tromsdalen. 

Bedriften driver innenfor elektro, automasjon og elektronikk.

Vi har en stor markedsandel innenfor de maritime næringer knyttet til fartøyer av alle slag. Fiskeflåten er av spesiell stor betydning. Våre øvrige markeder er som for fartøy: el installasjoner/leveranser/service/vedlikehold/prosjektering og engineering - til industri, næringsbygg, idrettsanlegg, og i noe mindre grad også boliger.

Vi forhandler det meste av relevant og etterspurt utstyr innenfor alle våre markedssegmenter, og lagerfører et stort sortiment av varer og utstyr for de respektive sektorer.

IMES sitt geografiske markedsområde er primært Tromsø regionen, men vi tar oppdrag for våre kunder over det ganske land. Vi har også hatt, - og har mange og store oppdrag i utlandet.  P.t. er vi engasjert med leveranser/varer/arbeid –og tjenester på nybygg i Tyrkia, Spania, Polen og Danmark. Vi er 22 ansatte fordelt på lærlinger, montører, teknikere, ingeniører, - og merkantilt.

Bedriften har en sunn og solid økonomi, og omsetter for 55 – 60 mill, er medlem av Nelfo/NHO, -og er godkjent opplæringsbedrift.