IMES AS som bedrift bygger på erfaringer i elektrobransjen tilbake til 1981. Vi utfører alle typer installasjoner, service og vedlikehold med hovedvekt innenfor de maritime næringer, samt land og sjøbasert industri.

IMES har en stab med høyt kvalifiserte ingeniører, teknikere og fagfolk som utfører større og mindre oppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder nybygg, ombygginger, opp-graderinger, reparasjoner, service – og vedlikehold innenfor elektro, automasjon og maritim elektronikk.

Vi representerer et solid faglig kapasitet -og kompetansemiljø gjennom egne ansatte, og gjennom et omfattende samarbeid med våre leverandører, søsterbedrifter og øvrige samar-beidspartnere.

Bedriften holder til i nye og moderne lokaler med tilgang til kaianlegg og flytekaianlegg på fastlandssiden midt i Tromsøysundet. Hovedkaianlegget har lengde 105 meter med dybde 8 meter ved lavvann.

IMES har gjennom tidene vært, og er en betydelig bidragsyter til det lokale kultur -og idretts-miljøet.

Bedriften har vært i privat lokalt eie frem til oktober 2022. Vi er den største maritime aktør og totalentreprenør innen vårt fagområde i Nord-Norge, - og er nå en del av det skandinaviske børsnoterte konsernet INSTALCO som tilbyr tekniske helhetsløsninger innen el, varme/ -sanitær, ventilasjon kuldeteknikk og engeneering via sitt eierskap i 125 bedrifter i Norge, Sverige og Finland.