Næring og industri

IMES a/s har lang erfaring med installasjoner i fiskeindustri og annen industrirelaterte næringer.

Vi utfører alt fra prosjektering til installasjon av nye anlegg, og rehabilitering av eksisterende anlegg.
Bedrifter kan få vedlikeholdsavtaler for sine anlegg, med 24 timers serviceordning.

Med vedlikeholdsavtale prioriterer vi deres bedrift slik at dere vil få hurtig service.

Vi utfører følgende installasjoner og service.

 • Distribusjon
 • Prosesstyring
 • Overvåking
 • Alarmanlegg
 • Adgangskontroll
 • Automasjon
 • Fiberoptikk
 • Industribelysning og varme
 • Enøk
 • Effektanalyse
 • Lys/varme-beregning