1. Personvernregler
Denne policyen er en generell policy for Instalco Group.
Instalco ivaretar personvernet ditt og beskytter dine personlige data. Vi behandler kun personopplysninger når vi kan gjøre det og samtidig overholder lover og regler og møter interessentenes behov.

1.1. Samtykke
Når du bruker funksjoner på nettsiden vår hvor du sender inn informasjon eller spørsmål til oss via nettsiden, samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger.

1.2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger
Instalco AB og dets datterselskaper er ansvarlige for personopplysninger for behandlingen av personopplysninger som foregår i hvert enkelt selskap.

1.3. Behandling av personopplysninger
Vi bruker personopplysninger i minimal grad, men i den grad det kreves blant annet for:
* for å oppfylle våre forpliktelser i oppdrag og tjenester
* for ledige stillinger eller er generelt interessert i svar fra oss
* ved ellers kontakt med oss, for eksempel gjennom besøk på våre kontorer.
* når du deltar i ulike typer undersøkelser som vi gjennomfører
* når du er kunde eller leverandør til oss

1.4. Registrerte data
Vi registrerer kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I enkelte tjenester samler vi også inn dine forespørsler, dersom du velger å forlate dem, som f.eks. klesstørrelser eller forespørsler om spesielle dietter. Tider for kontakt og notater om kontaktens art behandles der det er nødvendig.
Hvis du representerer en organisasjon, registrerer vi også informasjon som stilling og annen informasjon knyttet til denne rollen.

1.5. Formålet med å behandle personopplysninger
Personopplysningene som du oppgir til oss lagres i våre systemer og brukes til de formål de er ment for, samt for å holde deg informert om våre eller velvalgte partneres tilbud. Dersom du har spesifiserte interesser, vil disse bli brukt til å velge de tilbudene som er relevante for deg.
Når du søker på ledige stillinger, sender inn interessemeldinger angående ansettelse hos oss, deltar i undersøkelser eller ønsker å bli kontaktet av oss, bruker vi personopplysningene dine kun til det formålet du har oppgitt dem til.

1.6. Utlevering av personopplysninger
Vi gir ut kontaktdetaljer mellom våre selskaper eller andre samarbeidspartnere som hjelper oss med å levere de forpliktelsene vi har overfor deg som vår kunde.

1.7. Datalagring
Vi beholder dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser eller slik det kreves av lover og forskrifter.

1.8. Sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger
Foreldre og datterselskaper har tatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot feil tilgang, endring og ødeleggelse.

1.9. Rettelser og registerutdrag
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis du oppdager feil personopplysninger om deg, kan du be om at de blir rettet eller slettet. Ta i første omgang kontakt med din vanlige kontaktperson hos det respektive selskapet.
En gang i året kan du gratis be om et registerutdrag av personopplysningene vi har om deg, dette gjøres ved skriftlig forespørsel, det må inneholde personnummer og adresse og at det skal være signert av deg. Vi sender utdrag til din folkeregisteradresse.

Instalco AB